+32473533209

Portretrecht

PORTRETRECHT
De omkadering kan eventueel foto's of filmpjes maken van jullie kinderen tijdens de activiteiten om ze te plaatsen op de website van de vzw of op sociale media (Facebookpagina, Instagram, …) zonder limieten in tijd.
Indien U niet wenst dat er van uw kind foto's worden genomen of dat uw kind gefilmd wordt, vragen wij u dit schriftelijk kenbaar te maken op de eerste stagedag.
Indien er foto's of filmpjes zouden gebruikt worden als communicatietool (voorstelling van de vzw, flyers enz) verbindt de vzw zich ertoe voorafgaandelijk de toelating te vragen aan de ouders.